Tønder Jagtforening

Her på siden kan du finde relevante oplysninger om foreningen og vores jagter samt andre aktiviteter, klik dig frem i menuen til venstre.

Ønsker du at blive medlem af Tønder Jagtforening eller har du konkrete spørgsmål til en kommende jagt eller aktivitet, forslag du ønsker behandlet?  ret da henvendelse til at af vores bestyrelsesmedlemmer,
KLIK HER for kontakt
Har du en henvendelse vedr. vores website, send da mail til webmaster.

Skillelinie_grn_640px.png

Generalforsamling 2020

Der afholdes, ifølge vedtægterne, ordinær generalforsamling d.27.2. kl. 19.00 i jagthytten.

HUSK at indsende evt. forslag til formanden senest d.16.2. på mail:

DAGSORDEN i hht. vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning for året 2019 V/Formanden
4. Regnskab fremlægges V/kasseren
5. Evt. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Valg af fanebærer
13. Valg af fanebærersuppleant
14. Eventuelt.


Skillelinie_grn_640px.png

Er du dus med haglbøssen?

Var din skudstatistik på sidste års jagter ikke helt som du håbede? Benyt forår og sommer til at pudse formen af på en af områdets flugtskydningsbaner, læs mere her.

Er du nyjæger og skal til haglprøver, eller kender du en der skal? så find links til alt om haglprøven her

Indstik om vildsvin i Jæger


I marts-nummeret af Jæger vil der være et indstik fra Landbrug & Fødevarer, omhandlende vildsvin og den afrikanske svinepest. Emnet er af stor vigtighed for de danske jægere, og derfor bidrager DJ også med indhold.

Jo, mårhunden ER et stort problem!


Ifølge en professor i biodiversitet skyldes kampen mod det invasive rovdyr snarere, at jægerne betragter den som en konkurrent. Men det er simpelthen en af de mest nedladende udtalelser jeg har hørt fra en forsker længe, udtaler DJ-formand.

Undgå import af æg og fjervildt


Køb danske æg og kyllinger! I denne uge udsendte Fødevarestyrelsen en ny trusselsvurdering vedr. flere tilfælde af fugleinfluenza i Central- og Østeuropa.
« Forrige1234Næste »